tekst achterkant boek

Afrika. Het platteland van Zambia, 1979 - 1982. Als ontwikkelingswerker trekt Marianne samen met haar levenspartner Joep naar de ‘Western Province’. Ze zijn jong, gedreven, enthousiast en hebben een grote interesse voor andere culturen. Door hun vriendschappelijke omgang met de Zambianen krijgen zij toegang tot vele culturele gebeurtenissen. Ze zijn getuige van initiaties, bezweringen en rituele feesten. Het hoogtepunt vormt een 10-daags verblijf in een afgelegen dorpje diep in de bush. Met verve beschrijft ze de uitzonderlijke situaties in hun dagelijks leven, het bijzondere schoolleven van 1000 leerlingen, spannende avonturen in Malawi en de geboorte van hun zoon onder extreme omstandigheden. De schrijfster is authentiek in de weergave van haar ervaringen. Met veel gevoel, diepgang én de nodige humor, is er een boeiend verhaal neergezet. Dit is een verhaal uit het hart. Precíes wat haar raakte in het contact met de lokale bevolking: de Zambiaanse samenleving als een warm kloppend hart.

Veel gehoorde reacties:

"KLOPPEND HART VAN AFRIKA"

Aangrijpend, authentiek en op het leven betrokken ............Begon er meteen in en kon niet meer stoppen ............................. Zo mooi beeldend verteld, soms grappend................Leest als een trein: echt prachtig! ...................Gevoelig, ontroerend en ook weer spannend.........................Heel pakkend..................Het geeft inzage in een leven met hele andere normen en waarden..................Het verwarmt mijn hart..................Goede oplopende spanning..................

Aankoop boek:

Uitvoering: A5 formaat, met 185 pagina's, waarvan 10 kleurenfoto's en 48 zwart-wit foto's.
Verkoopprijs: softcover € 15,95 (+ € 2,50 verzendkosten) hardcover € 23,95 (+ €2,50 verzendkosten)

Email naar: mariannevanbakel@telenet.be

en vermeldt:

- wel of niet gesigneerd
- het aantal exemplaren
- keuze: softcover of hardcover
- naam en adres voor verzending

Kosten kunnen overgemaakt worden op ING België:
BE30.3770.5747.9611
t.n.v. Marianne van Bakel, Lommel, BE.
inzake VZW Expression for Unity, aankoop boek.

VZW 'Expression for Unity' en Opbrengst boekverkoop

In 2014 werd de Vereniging Zonder Winst: 'Expression for Unity' opgericht om het boek in onder te brengen. Alle opbrengsten van verkoop van het boek en van kunstwerken "Geïnspireerd door Afrika"(www.mariannevanbakel.nl)gaan hier naar toe. Deze VZW beoogt om het boek in Zambia beschikbaar te stellen voor jongeren en mogelijk ander belangengroepen. Daarnaast wil de VZW in de toekomst stress-reducerende programma's in de vorm van yoga aanbieden, n.a.v. verzoeken vanuit Zambia.

Engelse vertaling

Oktober 2014: eindelijk is ook de Engelse vertaling ook rond!! 'Beating Heart of Africa' is van de pers. Voor meer info. ga naar http://beatingheartofafrica.blogspot.com
Reden voor de vertaling is om het boek in Zambia te krijgen, want zoals de Ambassadrice van Zambia het verwoordde: "Dit is ons cultureel erfgoed dat behoed moet worden. Zie eens hoe de jongeren die opgroeien in de steden, geen weet meer hebben van hun culturele achtergrond en daarmee respect verliezen. Dit boek moeten we op de Zambiaanse scholen zien te krijgen!".

STIMULEER JOUW BIBLIOTHEEK TOT AANKOOP!

Je kunt me helpen door zoveel mogelijk bibliotheken te verzoeken tot aanschaf. (Zelfs al heb je het boek al!)
Door de Nederlands Bibliotheken is het boek opgenomen in hun bestand, maar iedere bibliotheek beslist zelfstandig of ze het aan willen schaffen. De Belgische bibliotheken hebben hun vrije keuze bij aanschaf en enkele hebben het inmiddels in hun bezit.

recensie Eindhovens Dagblad

recensie Eindhovens Dagblad

Uitnodiging voor culturele middag over Zambia in Lommel.Naar aanleiding van het autobiografische boek: "Kloppend Hart van Afrika", van Marianne van Bakel, vindt er een culturele middag plaats over Zambia, namens VZW "Expression for Unity" (lid Stedelijke Adviesraad voor Internationale Samenwerking, Lommel).Tijdens deze middag in Zambiaanse stijl, zal er Zambiaans voedsel te proeven zijn, worden er video clips van bijzondere ceremoniën vertoond, en zal de schrijfster over haar boek vertellen, er een stukje uit voorlezen en zal het boek met speciale reductie te koop zijn. Tevens zullen er schilderijen van Marianne van Bakel te zien zijn, met als thema: “Geïnspireerd door Afrika”. Na afloop is er mogelijkheid tot vragen stellen en ideeën uitwisselen.
Entree € 2,- dat tevens geldt als lot voor de tombola voor het winnen van een boek. 
De opbrengst van de middag en boekverkoop komt ten goede aan jongeren in Zambia.

Over het boek:
Van 1979-1982 verbleef Marianne van Bakel drie jaar op het platteland van Zambia als ontwikkelingssamenwerker. Vriendschap met de lokale bevolking, gaf haar toegang tot culturele gebruiken en tradities, en rituele feesten zoals initiaties, bezweringen.
Na haar terugkeer in 2009, besefte Marianne het belang van de exclusieve ervaringen van ‘79-’82, en schreef daar een boek over. Naast de uitzonderlijke belevenissen, beschrijft zij ook het dagelijkse leven met alle verschillen van hier. Al lezende krijg je het gevoel er zelf bij te zijn. Een openhartig en authentiek boek met tevens plaats voor humor. Van het begin tot het einde boeiend! Het boek werd uitgegeven in 2012 en in het Engels vertaald in 2014.
‘Kloppend Hart van Afrika’, erkend als cultureel erfgoed voor Zambia, vraagt van de lezer respect en waardering voor mensen en volkeren met andere gebruiken en probeert zodoende internationale en interculturele bruggen te slaan. Voor de Westerse lezer, een uitnodiging om de eigen cultuur te bezien met een hernieuwde blik.

Locatie van samenkomst: Huis van de Wereld, Stationsstraat 21, 3920 Lommel.
Zondag 8 nov, 14.00-16.00 u. Iedereen welkom, graag even aanmelden.
Info. Marianne van Bakel, 011-547033, mariannevanbakel@telenet.be

TER INTRODUCTIE (bericht 1)


Ter introductie

Moet de kraan dicht gedraaid worden voor ontwikkelingssamenwerking? De Nederlandse PVV-leider Geert Wilders wil daarmee 4 miljard bezuinigen.
Steeds opnieuw zijn er discussies over het nut of effect van hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Stromen geld, goederen en hulpverleners gaan naar Afrika. Helaas zijn niet alle effecten meetbaar of zichtbaar. Dit kan natuurlijk leiden tot allerlei vragen.

CULTURELE TRADITIES (bericht 2)


Als ik kijk naar verschillende samenlevingen dan vraag ik me weleens af: “Wat hebben andere culturen vandaag de dag te bieden?  En wat is er over van de  ‘traditionele Westerse’ cultuur waar ikzelf uit voortkom?”

Dan zie ik terug in de tijd:
Vierden we 40 jaar geleden Valentijnsdag? Volgens mij was het nauwelijks bekend. En wat wist ik van Halloween? Helemaal niets! In die tijd kwam Sinterklaas de cadeautjes brengen, om ons iets te leren over belangeloos schenken. Nu komt vaak de Kerstman of kopen steeds meer mensen gewoon iets voor elkaar met de Kerst.